logo DATEO
DATEO Krnov, s.r.o.

Daňový kalendář na rok 2003

Leden 8.1. středa
 • sociální pojištění a zdravotní pojištění
  - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

20.1. pondělí
 • daň z příjmu
  - odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků sražených v měsíci lednu

24.1. pátek
 • spotřební daň
  - odvod daně za listopad 2002

27.1. pondělí
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za prosinec 2002
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za prosinec 2002 (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2002

31.1. pátek
 • daň silniční
  - daňové přiznání a daň za rok 2002

 • daň z nemovitosti
  - daňové přiznání (uplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2003

Únor 17.2. pondělí
 • daň z příjmu
  - podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
  - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

20.2. čtvrtek
 • daň z příjmu
  - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2002

24.2. pondělí
 • spotřební daň
  - odvod daně za prosinec 2002

25.2. úterý
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za leden
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za leden

Březen 17.3. pondělí
 • daň z příjmu
  - čtvrtletní záloha na daň

25.3. úterý
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za únor
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za únor (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za únor

27.3. čtvrtek
 • spotřební daň
  - odvod daně za leden

31.3. pondělí
 • daň z příjmu
  - přiznání k dani a daň za rok 2002

Duben 15.4. úterý
 • daň silniční
  - záloha na daň za 1. čtvrtletí

24.4. čtvrtek
 • spotřební daň
  - odvod daně za únor

25.4. pátek
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za březen
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za březen (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen

Květen 26.5. pondělí
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za duben
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za duben (pokud vznikl nárok)
  - odvod daně za březen

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za duben

Červen 2.6. pondělí
 • daň z nemovitosti
  - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
  - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)

16.6. pondělí
 • daň z příjmu
  - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

24.6. úterý
 • spotřební daň
  - odvod daně za duben

25.6. středa
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za květen
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za květen

30.6. pondělí
 • daň z příjmu
  - přiznání k dani a daň za rok 2002

 • daň z nemovitosti
  - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

Červenec 15.7. úterý
 • daň silniční
  - záloha na daň za 2. čtvrtletí

25.7. pátek
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za červen
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za červen (pokud vznikl nárok)
  - odvod daně za květen

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

Srpen 25.8. pondělí
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za červenec
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok)
  - odvod daně za červen

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za červenec

Září 2.9. pondělí
 • daň z nemovitosti
  - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

15.9. pondělí
 • daň z příjmu
  - čtvrtletní záloha na daň

24.9. středa
 • spotřební daň
  - odvod daně za červenec

25.9. čtvrtek
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za srpen
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za srpen

30.9. úterý
 • daň z nemovitosti
  - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

Říjen 15.10. středa
 • daň silniční
  - záloha na daň za 3. čtvrtletí

27.10. pondělí
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za září
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za září (pokud vznikl nárok)
  - odvod daně za srpen

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září

Listopad 24.11. pondělí
 • spotřební daň
  - odvod daně za září

25.11. úterý
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za říjen
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikl nárok)

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za říjen

Prosinec 1.12. pondělí
 • daň z nemovitosti
  - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

15.12. pondělí
 • daň z příjmu
  - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

 • daň silniční
  - záloha na daň za říjen a listopad

29.12. pondělí
 • spotřební daň
  - daňové přiznání za listopad
  - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikl nárok)
  - odvod daně za říjen

 • daň z přidané hodnoty
  - daňové přiznání a daň za listopad